Archive for occult anatomy

ANATOMIA OCULTĂ A OMULUI DUPĂ YOGA

Posted in Doctrine with tags , , on 17 March 2010 by Alexandru Pecican

După învăţăturile Doctrinei esoterice a Indiei, trei mari forţe emanate din soarele dădător de viaţă se răspândesc pe pământ şi asupra locuitorilor săi:
Fohat, sau electricitatea.
Prana, sau vitalitatea.
Kundalini, sau puterea cosmica latentă

NADISURILE

Numărul de nadisuri variază după tradiţii şi cărţi. Tratatele sanscrite cad de acord asupra a patrusprezece nadisuri principale şi dintre acestea patrusprezece, trei sunt de importanţă primordială.
Aceste trei „canale subtile” sau „tuburi” sunt:
Susumna-nadi, tubul din mijloc, localizat în coloana vertebrală.
Ida-nadi şi Pingala-nadi, aceste două tuburi se înfăşoară în jurul nadisului central.

CENTRII DE FORŢĂ (CHAKRELE)

Centrii de forţă în fiinţa umană sunt aranjaţi pe parcursul lui Susumna-nadi.
Aceşti centri sunt numiţi în sanscrită: chakras, cuvînt ce semnifică literal, roţi.
După C.W.Leadbeater, chakrele sunt puncte de legătură prin care energia trece dintr-un corp în alt corp.

1. MULADHARA-LOTUS
Localizare: Baza coloanei dorsale.
Facultatea trezită: Conştiinţ  fiinţei.

2. SWADHISTANA-LOTUS
Localizare: În regiunea genitală.
Facultatea trezită: Memorie.

3. MANIPURA-LOTUS
Localizare: În zona ombilicului.
Facultatea trezită: Senzaţie.

4. ANAHATA-LOTUS
Localizare: Deasupra inimii.
Facultatea trezită: Cunoaştere.

5. VISHUDDHA-LOTUS
Localizare: În zona gâtului.
Facultate trezită: Claraudiţie.

6. AJNA-LOTUS
Localizare: Pe frunte.
Facultatea trezită: Clarviziune.

7. SAHASRARA-LOTUS
Localizare: Deasupra locului unde se întilnesc Susumna-nadis, Ida-nadis şi Pingala-nadis.

după : H.M.de Campigny

ANATOMIA OCULTĂ

Posted in Doctrine with tags on 17 March 2010 by Alexandru Pecican

Găsim deci în om şapte factori:

1).  Cele trei aspecte superioare, considerate ca unul, Eul omului, adevăratul şi singurul subiect în el, martorul unic al tuturor modificărilor pe care le suferă. Cuvântul Mahatma, suflet mare, semnifică marele Eu. În literatura ocultă, se numeşte mai  scurt Atma şi înseamnă ceea ce atinge tot, ceea ce conţine tot: singur Eul, în om, conţine toate lucrurile.

2).  Elementul spiritual, sau Buddhi – Buddhi semnifică Înţelepciunea.

3).  Sufletul, sau „manas superior”.

4).  Intelectul, sau „Manas inferior”. Manas înseamnă, propriu vorbind, un principiu care se scurge, care se răspîndeşte în jurul nostru. În limbaj popular, acest termen poate fi redat prin „mental”.

5).  Senzaţia sau Kama – Kama înseamnă dorinţă.

6).  Vitalitatea –  Prana înseamnă cu precizie, vitalitate, activitate.

7).  Materia grosieră, solidă, lichidă şi gazoasă. Sthula Bhuta însemnînd transformare grosieră.

Brahmacharin Bodhabhikshu