Archive for chakra

ANATOMIA OCULTĂ A OMULUI DUPĂ YOGA

Posted in Doctrine with tags , , on 17 March 2010 by Alexandru Pecican

După învăţăturile Doctrinei esoterice a Indiei, trei mari forţe emanate din soarele dădător de viaţă se răspândesc pe pământ şi asupra locuitorilor săi:
Fohat, sau electricitatea.
Prana, sau vitalitatea.
Kundalini, sau puterea cosmica latentă

NADISURILE

Numărul de nadisuri variază după tradiţii şi cărţi. Tratatele sanscrite cad de acord asupra a patrusprezece nadisuri principale şi dintre acestea patrusprezece, trei sunt de importanţă primordială.
Aceste trei „canale subtile” sau „tuburi” sunt:
Susumna-nadi, tubul din mijloc, localizat în coloana vertebrală.
Ida-nadi şi Pingala-nadi, aceste două tuburi se înfăşoară în jurul nadisului central.

CENTRII DE FORŢĂ (CHAKRELE)

Centrii de forţă în fiinţa umană sunt aranjaţi pe parcursul lui Susumna-nadi.
Aceşti centri sunt numiţi în sanscrită: chakras, cuvînt ce semnifică literal, roţi.
După C.W.Leadbeater, chakrele sunt puncte de legătură prin care energia trece dintr-un corp în alt corp.

1. MULADHARA-LOTUS
Localizare: Baza coloanei dorsale.
Facultatea trezită: Conştiinţ  fiinţei.

2. SWADHISTANA-LOTUS
Localizare: În regiunea genitală.
Facultatea trezită: Memorie.

3. MANIPURA-LOTUS
Localizare: În zona ombilicului.
Facultatea trezită: Senzaţie.

4. ANAHATA-LOTUS
Localizare: Deasupra inimii.
Facultatea trezită: Cunoaştere.

5. VISHUDDHA-LOTUS
Localizare: În zona gâtului.
Facultate trezită: Claraudiţie.

6. AJNA-LOTUS
Localizare: Pe frunte.
Facultatea trezită: Clarviziune.

7. SAHASRARA-LOTUS
Localizare: Deasupra locului unde se întilnesc Susumna-nadis, Ida-nadis şi Pingala-nadis.

după : H.M.de Campigny