DIAGRAMA TILLER

Curba exponenţială din cadranul (1) descrie evoluţia materiei pozitive, în funcţie de viteză. Energia particulei creşte spre infinit, atunci cînd viteza se apropie de viteza luminii, existenţa fizică a particulei nefiind posibilă dincolo de bariera impusă de viteza luminii.

Curba exponenţială din cadranul (2) descrie evoluţia particulelor tahionice, nonfizice, a materiei negative, a cărei existenţă începe la viteze superioare vitezei luminii şi a cărei energie creşte o dată cu viteza. Conform teoriei profesorului Tiller, aceste particule tahionice constitue substratul radiaţiei magnetoelectrice, ce caracterizează materia negativă, care evoluează în spaţiul – timp negativ din cadranul (2). Unificând cele două spaţii, putem considera Universul nostru ca fiind caracterizat de particule cu masă pozitivă, ce evoluează cu viteze până în preajma vitezei luminii şi care, la depăşirea acestei viteze, trec inevitabil în universul spaţiu-timp negativ. Ideea este aceea a unităţii celor doua spaţii: pozitiv şi negativ, a continuităţii şi coexistenţei simultane.

Fiinţa umană şi viul, în general, este de asemenea, un continuum de materie pozitivă şi negativă, de materie şi energie. Fiziologia ei este destul de greu de sistematizat şi mai ales de cunoscut, în stadiul actual al stiinţelor. Zeci de ani, cunoaşterea derivată din ştiinţele „exacte”: biologie, fizică, matematică, chimie, biofizică, genetică au ignorat scrierile vechi orientale, cu privire la fiinţa energetică om. Astăzi asistăm cu uimire la redefinirea viului în laboratoare ultramoderne, ce folosesc acele discipline „exacte”, mai sus amintite, în descoperirea a ceea ce anticii defineau cu precizie, cu mult timp în urmă şi anume – celelalte corpuri, corpurile eterice nonfizice. Astfel, fiinţa energetică om este redefinită ca un câmp energetic, în care materia pozitivă de natura electrică, ce conţine particule care evoluează pînă în viteza luminii, se îmbină cu materia nonfizică, eterică, negativă, de natură magnetică, alcătuite din particole non fizice, ce evoluează cu viteze superioare vitezei luminii.

T. Victor Moldovan

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: